Χρήσιμα Έντυπα

AITΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ- ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ για άδεια απουσίας με κλείσιμο φαρμακείου

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ για άδεια απουσίας

Αίτηση για αλλαγή λογαριασμού πληρωμής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ CONTRACT CODE ΕΟΠΥΥ

Δήλωση στοιχείων ΕΟΠΥΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ- pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕ.ΔΙ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Κατάθεση ΕΟΠΥΥ

Κατάθεση ΤΥΠΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Υπεύθυνη Δήλωση μη Συστέγασης με ιατρείο ΕΟΠΥΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ