ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 27 Φεβρουάριος 2015 10:04

 

Εθνικός Oργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η                                                                                      

 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: Οργάνωσης & Σχεδιασμού

 Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ

 ΤΜΗΜΑ: Σχεδιασμού, Παρακολούθησης Χορήγησης

 Θεραπευτικών Μέσων και Αξιοποίησης Ελέγχων

Πληροφορίες:Ν.Οικονόμου

Τηλ.: 210 8110667

FAX: 210 8110694

Ταχ.Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12,15123 Μαρούσι

 E-mail:d6@eopyy.gov.gr

 

Αθήνα    19-2-2015

Αριθ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Γ23/108/οικ.6719

ΠΡΟΣ

ΗΔΙΚΑ

Λ.Συγγρού 101 και Λαγουμιτζή 40,

11745 Νέος Κόσμος

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

1.      Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

2.         Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος 

3.      Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ 

4. Τμήμα Εκκαθάρισης Συνταγών 

Πειραιώς 181,11853 ΑΘΗΝΑ

Αριθμ.FAX:2103451870

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή e-syntagografisi για κατόχους βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας»

Σχετικό: Η υπ’αριθμ.πρωτ.Α3γ/οικ.5640/22-1-2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας

Σε  συνέχεια της ανωτέρω Εγκυκλίου και στο πλαίσιο της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 139491/06(ΦΕΚ1747/τ.Β΄/30-11-2006) και προκειμένου να εφαρμοστεί ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στους κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας, εφεξής θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Α)ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

 - Η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και το «Βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας» το οποίο θα χρησιμοποιείται για λόγους ταυτοπροσωπίας.

-Ο ιατρός θα έχει την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων του ασθενή στην ειδική εφαρμογή-φόρμα  του ΣΗΣ , επιλέγοντας κατά την επεξεργασία του ασφαλιστικού φορέα «Ταμείο Πρόνοιας».

-Το υπόλοιπο της διαδικασίας θα ακολουθεί τους κανόνες του συστήματος που ισχύουν και για τους λοιπούς ασφαλισμένους.

Β) ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

-Η εκτέλεση των εν λόγω συνταγών θα γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των Δημόσιων Νοσοκομείων. Ειδικότερα θα γίνεται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων στα οποία υπηρετούν οι ιατροί που έχουν προβεί στην συνταγογράφηση καθώς και από τα νοσοκομεία αναφοράς, σύμφωνα με την Γ3α/οικ.3579/14-1-2015 (ΦΕΚ93 τ.Β΄/20-1-2015) των κέντρων υγείας/μονάδων υγείας των ΠΕΔΥ, εφόσον η συνταγογράφηση έχει γίνει από τους ιατρούς των μονάδων αυτών.

-Η εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής θα ακολουθείται από τους κανόνες που ισχύουν για το σύνολο των ασφαλισμένων που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο ΣΗΣ.

Σε περίπτωση που το φαρμακείο του Νοσοκομείου δεν διαθέτει απόθεμα για την πλήρη εκτέλεση της συνταγής:

α) εκτελείται η συνταγή μερικά και το υπόλοιπο ανεκτέλεστο μέρος θα ακυρώνεται

β) μαρκάρεται ηλεκτρονικά η ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ» και ο ασθενής αποκτά δικαίωμα εκτέλεσης σε άλλο φαρμακείο Νοσοκομείου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι όλοι οι κάτοχοι βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας να διαθέτουν ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι κατέχουν ήδη βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας και δεν έχουν ΑΜΚΑ, τα Νοσοκομεία θα πρέπει για τελευταία φορά να εκτελούν τις συνταγές και ταυτόχρονα να ενημερώνουν τους δικαιούχους προφορικά και ενυπόγραφα επί του βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας για την υποχρέωση τους να εκδώσουν ΑΜΚΑ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε για ενέργειες της αρμοδιότητας σας ώστε στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης να υπάρχει σχετική δέσμευση στην εκτέλεση των εν λόγω συνταγών μόνο σε φαρμακεία Δημόσιων νοσοκομείων.          

                                                                                                 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                                                           Π.ΛΙΤΣΑ