Όργανα Συλλόγου Εκτύπωση

Πρόεδρος: ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ

Αντιπρόεδρος: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γραμματέας: ΚΟΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ταμίας: ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Μέλη: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΤΣΟΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ