Όργανα Συλλόγου Εκτύπωση

Πρόεδρος: ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ

Αντιπρόεδρος: ΜΠΟΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Γραμματέας: ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ταμίας: ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Μέλη: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΦΟΥΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ