Ναύπλιο PDF Εκτύπωση
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ
ΩΡΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ- ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 8:00-8:00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Δ/ΝΣΗ
1 Ιανουαρίου 2019 Tuesday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
2 Ιανουαρίου 2019 Wednesday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
3 Ιανουαρίου 2019 Thursday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
4 Ιανουαρίου 2019 Friday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
5 Ιανουαρίου 2019 Saturday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
6 Ιανουαρίου 2019 Sunday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
7 Ιανουαρίου 2019 Monday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
8 Ιανουαρίου 2019 Tuesday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
9 Ιανουαρίου 2019 Wednesday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
10 Ιανουαρίου 2019 Thursday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
11 Ιανουαρίου 2019 Friday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
12 Ιανουαρίου 2019 Saturday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
13 Ιανουαρίου 2019 Sunday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
14 Ιανουαρίου 2019 Monday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
15 Ιανουαρίου 2019 Tuesday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
16 Ιανουαρίου 2019 Wednesday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
17 Ιανουαρίου 2019 Thursday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
18 Ιανουαρίου 2019 Friday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
19 Ιανουαρίου 2019 Saturday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
20 Ιανουαρίου 2019 Sunday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
21 Ιανουαρίου 2019 Monday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
22 Ιανουαρίου 2019 Tuesday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
23 Ιανουαρίου 2019 Wednesday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
24 Ιανουαρίου 2019 Thursday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
25 Ιανουαρίου 2019 Friday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
26 Ιανουαρίου 2019 Saturday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
27 Ιανουαρίου 2019 Sunday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
28 Ιανουαρίου 2019 Monday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
29 Ιανουαρίου 2019 Tuesday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
30 Ιανουαρίου 2019 Wednesday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
31 Ιανουαρίου 2019 Thursday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
1 Φεβρουαρίου 2019 Friday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
2 Φεβρουαρίου 2019 Saturday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
3 Φεβρουαρίου 2019 Sunday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
4 Φεβρουαρίου 2019 Monday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
5 Φεβρουαρίου 2019 Tuesday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
6 Φεβρουαρίου 2019 Wednesday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
7 Φεβρουαρίου 2019 Thursday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
8 Φεβρουαρίου 2019 Friday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
9 Φεβρουαρίου 2019 Saturday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
10 Φεβρουαρίου 2019 Sunday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
11 Φεβρουαρίου 2019 Monday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
12 Φεβρουαρίου 2019 Tuesday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
13 Φεβρουαρίου 2019 Wednesday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
14 Φεβρουαρίου 2019 Thursday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
15 Φεβρουαρίου 2019 Friday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
16 Φεβρουαρίου 2019 Saturday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
17 Φεβρουαρίου 2019 Sunday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
18 Φεβρουαρίου 2019 Monday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
19 Φεβρουαρίου 2019 Tuesday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
20 Φεβρουαρίου 2019 Wednesday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
21 Φεβρουαρίου 2019 Thursday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
22 Φεβρουαρίου 2019 Friday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
23 Φεβρουαρίου 2019 Saturday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
24 Φεβρουαρίου 2019 Sunday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
25 Φεβρουαρίου 2019 Monday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
26 Φεβρουαρίου 2019 Tuesday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
27 Φεβρουαρίου 2019 Wednesday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
28 Φεβρουαρίου 2019 Thursday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
1 Μαρτίου 2019 Friday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
2 Μαρτίου 2019 Saturday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
3 Μαρτίου 2019 Sunday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
4 Μαρτίου 2019 Monday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
5 Μαρτίου 2019 Tuesday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
6 Μαρτίου 2019 Wednesday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
7 Μαρτίου 2019 Thursday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
8 Μαρτίου 2019 Friday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
9 Μαρτίου 2019 Saturday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
10 Μαρτίου 2019 Sunday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
11 Μαρτίου 2019 Monday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
12 Μαρτίου 2019 Tuesday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
13 Μαρτίου 2019 Wednesday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
14 Μαρτίου 2019 Thursday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
15 Μαρτίου 2019 Friday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
16 Μαρτίου 2019 Saturday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
17 Μαρτίου 2019 Sunday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
18 Μαρτίου 2019 Monday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
19 Μαρτίου 2019 Tuesday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
20 Μαρτίου 2019 Wednesday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
21 Μαρτίου 2019 Thursday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
22 Μαρτίου 2019 Friday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
23 Μαρτίου 2019 Saturday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
24 Μαρτίου 2019 Sunday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
25 Μαρτίου 2019 Monday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
26 Μαρτίου 2019 Tuesday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
27 Μαρτίου 2019 Wednesday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
28 Μαρτίου 2019 Thursday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
29 Μαρτίου 2019 Friday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
30 Μαρτίου 2019 Saturday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
31 Μαρτίου 2019 Sunday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
1 Απριλίου 2019 Monday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
2 Απριλίου 2019 Tuesday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
3 Απριλίου 2019 Wednesday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
4 Απριλίου 2019 Thursday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
5 Απριλίου 2019 Friday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
6 Απριλίου 2019 Saturday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
7 Απριλίου 2019 Sunday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
8 Απριλίου 2019 Monday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
9 Απριλίου 2019 Tuesday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
10 Απριλίου 2019 Wednesday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
11 Απριλίου 2019 Thursday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
12 Απριλίου 2019 Friday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
13 Απριλίου 2019 Saturday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
14 Απριλίου 2019 Sunday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
15 Απριλίου 2019 Monday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
16 Απριλίου 2019 Tuesday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
17 Απριλίου 2019 Wednesday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
18 Απριλίου 2019 Thursday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
19 Απριλίου 2019 Friday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
20 Απριλίου 2019 Saturday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
21 Απριλίου 2019 Sunday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
22 Απριλίου 2019 Monday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
23 Απριλίου 2019 Tuesday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
24 Απριλίου 2019 Wednesday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
25 Απριλίου 2019 Thursday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
26 Απριλίου 2019 Friday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
27 Απριλίου 2019 Saturday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
28 Απριλίου 2019 Sunday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
29 Απριλίου 2019 Monday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
30 Απριλίου 2019 Tuesday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
1 Μαΐου 2019 Wednesday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
2 Μαΐου 2019 Thursday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
3 Μαΐου 2019 Friday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
4 Μαΐου 2019 Saturday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
5 Μαΐου 2019 Sunday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
6 Μαΐου 2019 Monday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
7 Μαΐου 2019 Tuesday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
8 Μαΐου 2019 Wednesday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
9 Μαΐου 2019 Thursday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
10 Μαΐου 2019 Friday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
11 Μαΐου 2019 Saturday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
12 Μαΐου 2019 Sunday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
13 Μαΐου 2019 Monday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
14 Μαΐου 2019 Tuesday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
15 Μαΐου 2019 Wednesday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
16 Μαΐου 2019 Thursday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
17 Μαΐου 2019 Friday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
18 Μαΐου 2019 Saturday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
19 Μαΐου 2019 Sunday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
20 Μαΐου 2019 Monday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
21 Μαΐου 2019 Tuesday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
22 Μαΐου 2019 Wednesday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
23 Μαΐου 2019 Thursday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
24 Μαΐου 2019 Friday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
25 Μαΐου 2019 Saturday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
26 Μαΐου 2019 Sunday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
27 Μαΐου 2019 Monday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
28 Μαΐου 2019 Tuesday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
29 Μαΐου 2019 Wednesday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
30 Μαΐου 2019 Thursday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
31 Μαΐου 2019 Friday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
1 Ιουνίου 2019 Saturday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
2 Ιουνίου 2019 Sunday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
3 Ιουνίου 2019 Monday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
4 Ιουνίου 2019 Tuesday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
5 Ιουνίου 2019 Wednesday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
6 Ιουνίου 2019 Thursday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
7 Ιουνίου 2019 Friday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
8 Ιουνίου 2019 Saturday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
9 Ιουνίου 2019 Sunday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
10 Ιουνίου 2019 Monday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
11 Ιουνίου 2019 Tuesday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
12 Ιουνίου 2019 Wednesday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
13 Ιουνίου 2019 Thursday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
14 Ιουνίου 2019 Friday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
15 Ιουνίου 2019 Saturday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
16 Ιουνίου 2019 Sunday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
17 Ιουνίου 2019 Monday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
18 Ιουνίου 2019 Tuesday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
19 Ιουνίου 2019 Wednesday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
20 Ιουνίου 2019 Thursday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
21 Ιουνίου 2019 Friday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
22 Ιουνίου 2019 Saturday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
23 Ιουνίου 2019 Sunday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
24 Ιουνίου 2019 Monday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
25 Ιουνίου 2019 Tuesday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
26 Ιουνίου 2019 Wednesday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
27 Ιουνίου 2019 Thursday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
28 Ιουνίου 2019 Friday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
29 Ιουνίου 2019 Saturday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
30 Ιουνίου 2019 Sunday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
1 Ιουλίου 2019 Monday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
2 Ιουλίου 2019 Tuesday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
3 Ιουλίου 2019 Wednesday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
4 Ιουλίου 2019 Thursday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
5 Ιουλίου 2019 Friday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
6 Ιουλίου 2019 Saturday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
7 Ιουλίου 2019 Sunday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
8 Ιουλίου 2019 Monday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
9 Ιουλίου 2019 Tuesday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
10 Ιουλίου 2019 Wednesday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
11 Ιουλίου 2019 Thursday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
12 Ιουλίου 2019 Friday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
13 Ιουλίου 2019 Saturday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
14 Ιουλίου 2019 Sunday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
15 Ιουλίου 2019 Monday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
16 Ιουλίου 2019 Tuesday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
17 Ιουλίου 2019 Wednesday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
18 Ιουλίου 2019 Thursday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
19 Ιουλίου 2019 Friday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
20 Ιουλίου 2019 Saturday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
21 Ιουλίου 2019 Sunday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
22 Ιουλίου 2019 Monday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
23 Ιουλίου 2019 Tuesday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
24 Ιουλίου 2019 Wednesday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
25 Ιουλίου 2019 Thursday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
26 Ιουλίου 2019 Friday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
27 Ιουλίου 2019 Saturday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
28 Ιουλίου 2019 Sunday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
29 Ιουλίου 2019 Monday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
30 Ιουλίου 2019 Tuesday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
31 Ιουλίου 2019 Wednesday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
1 Αυγούστου 2019 Thursday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
2 Αυγούστου 2019 Friday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
3 Αυγούστου 2019 Saturday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
4 Αυγούστου 2019 Sunday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
5 Αυγούστου 2019 Monday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
6 Αυγούστου 2019 Tuesday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
7 Αυγούστου 2019 Wednesday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
8 Αυγούστου 2019 Thursday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
9 Αυγούστου 2019 Friday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
10 Αυγούστου 2019 Saturday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
11 Αυγούστου 2019 Sunday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
12 Αυγούστου 2019 Monday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
13 Αυγούστου 2019 Tuesday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
14 Αυγούστου 2019 Wednesday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
15 Αυγούστου 2019 Thursday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
16 Αυγούστου 2019 Friday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
17 Αυγούστου 2019 Saturday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
18 Αυγούστου 2019 Sunday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
19 Αυγούστου 2019 Monday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
20 Αυγούστου 2019 Tuesday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
21 Αυγούστου 2019 Wednesday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
22 Αυγούστου 2019 Thursday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
23 Αυγούστου 2019 Friday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
24 Αυγούστου 2019 Saturday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
25 Αυγούστου 2019 Sunday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
26 Αυγούστου 2019 Monday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
27 Αυγούστου 2019 Tuesday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
28 Αυγούστου 2019 Wednesday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
29 Αυγούστου 2019 Thursday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
30 Αυγούστου 2019 Friday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
31 Αυγούστου 2019 Saturday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
1 Σεπτεμβρίου 2019 Sunday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
2 Σεπτεμβρίου 2019 Monday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
3 Σεπτεμβρίου 2019 Tuesday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
4 Σεπτεμβρίου 2019 Wednesday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
5 Σεπτεμβρίου 2019 Thursday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
6 Σεπτεμβρίου 2019 Friday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
7 Σεπτεμβρίου 2019 Saturday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
8 Σεπτεμβρίου 2019 Sunday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
9 Σεπτεμβρίου 2019 Monday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
10 Σεπτεμβρίου 2019 Tuesday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
11 Σεπτεμβρίου 2019 Wednesday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
12 Σεπτεμβρίου 2019 Thursday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
13 Σεπτεμβρίου 2019 Friday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
14 Σεπτεμβρίου 2019 Saturday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
15 Σεπτεμβρίου 2019 Sunday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
16 Σεπτεμβρίου 2019 Monday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
17 Σεπτεμβρίου 2019 Tuesday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
18 Σεπτεμβρίου 2019 Wednesday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
19 Σεπτεμβρίου 2019 Thursday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
20 Σεπτεμβρίου 2019 Friday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
21 Σεπτεμβρίου 2019 Saturday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
22 Σεπτεμβρίου 2019 Sunday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
23 Σεπτεμβρίου 2019 Monday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
24 Σεπτεμβρίου 2019 Tuesday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
25 Σεπτεμβρίου 2019 Wednesday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
26 Σεπτεμβρίου 2019 Thursday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
27 Σεπτεμβρίου 2019 Friday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
28 Σεπτεμβρίου 2019 Saturday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
29 Σεπτεμβρίου 2019 Sunday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
30 Σεπτεμβρίου 2019 Monday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
1 Οκτωβρίου 2019 Tuesday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
2 Οκτωβρίου 2019 Wednesday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
3 Οκτωβρίου 2019 Thursday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
4 Οκτωβρίου 2019 Friday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
5 Οκτωβρίου 2019 Saturday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
6 Οκτωβρίου 2019 Sunday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
7 Οκτωβρίου 2019 Monday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
8 Οκτωβρίου 2019 Tuesday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
9 Οκτωβρίου 2019 Wednesday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
10 Οκτωβρίου 2019 Thursday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
11 Οκτωβρίου 2019 Friday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
12 Οκτωβρίου 2019 Saturday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
13 Οκτωβρίου 2019 Sunday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
14 Οκτωβρίου 2019 Monday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
15 Οκτωβρίου 2019 Tuesday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
16 Οκτωβρίου 2019 Wednesday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
17 Οκτωβρίου 2019 Thursday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
18 Οκτωβρίου 2019 Friday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
19 Οκτωβρίου 2019 Saturday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
20 Οκτωβρίου 2019 Sunday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
21 Οκτωβρίου 2019 Monday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
22 Οκτωβρίου 2019 Tuesday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
23 Οκτωβρίου 2019 Wednesday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
24 Οκτωβρίου 2019 Thursday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
25 Οκτωβρίου 2019 Friday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
26 Οκτωβρίου 2019 Saturday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
27 Οκτωβρίου 2019 Sunday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
28 Οκτωβρίου 2019 Monday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
29 Οκτωβρίου 2019 Tuesday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
30 Οκτωβρίου 2019 Wednesday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
31 Οκτωβρίου 2019 Thursday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
1 Νοεμβρίου 2019 Friday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
2 Νοεμβρίου 2019 Saturday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
3 Νοεμβρίου 2019 Sunday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
4 Νοεμβρίου 2019 Monday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
5 Νοεμβρίου 2019 Tuesday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
6 Νοεμβρίου 2019 Wednesday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
7 Νοεμβρίου 2019 Thursday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
8 Νοεμβρίου 2019 Friday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
9 Νοεμβρίου 2019 Saturday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
10 Νοεμβρίου 2019 Sunday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
11 Νοεμβρίου 2019 Monday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
12 Νοεμβρίου 2019 Tuesday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
13 Νοεμβρίου 2019 Wednesday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
14 Νοεμβρίου 2019 Thursday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
15 Νοεμβρίου 2019 Friday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
16 Νοεμβρίου 2019 Saturday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
17 Νοεμβρίου 2019 Sunday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
18 Νοεμβρίου 2019 Monday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
19 Νοεμβρίου 2019 Tuesday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
20 Νοεμβρίου 2019 Wednesday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
21 Νοεμβρίου 2019 Thursday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
22 Νοεμβρίου 2019 Friday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
23 Νοεμβρίου 2019 Saturday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
24 Νοεμβρίου 2019 Sunday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
25 Νοεμβρίου 2019 Monday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
26 Νοεμβρίου 2019 Tuesday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
27 Νοεμβρίου 2019 Wednesday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
28 Νοεμβρίου 2019 Thursday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
29 Νοεμβρίου 2019 Friday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
30 Νοεμβρίου 2019 Saturday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
1 Δεκεμβρίου 2019 Sunday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
2 Δεκεμβρίου 2019 Monday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
3 Δεκεμβρίου 2019 Tuesday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
4 Δεκεμβρίου 2019 Wednesday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
5 Δεκεμβρίου 2019 Thursday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
6 Δεκεμβρίου 2019 Friday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
7 Δεκεμβρίου 2019 Saturday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
8 Δεκεμβρίου 2019 Sunday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
9 Δεκεμβρίου 2019 Monday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
10 Δεκεμβρίου 2019 Tuesday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
11 Δεκεμβρίου 2019 Wednesday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
12 Δεκεμβρίου 2019 Thursday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
13 Δεκεμβρίου 2019 Friday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59
14 Δεκεμβρίου 2019 Saturday ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27520 29844 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37
15 Δεκεμβρίου 2019 Sunday ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
16 Δεκεμβρίου 2019 Monday ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡ. 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
17 Δεκεμβρίου 2019 Tuesday ΚΑΤΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 27907 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΒΑΡΒΑΚΗ 1
18 Δεκεμβρίου 2019 Wednesday ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 27520 27445 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2
19 Δεκεμβρίου 2019 Thursday ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27520 27615 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΠΟΤΙ 1
20 Δεκεμβρίου 2019 Friday ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27520 22165 Ι. ΒΑΡΒΑΚΗ 6
21 Δεκεμβρίου 2019 Saturday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27520 22523 ΑΡΓΟΥΣ 27
22 Δεκεμβρίου 2019 Sunday ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΥΠΕΥΘ. ΦΑΡΜ. ΜΠΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 27520 22622 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2
23 Δεκεμβρίου 2019 Monday ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 27520 28777 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
24 Δεκεμβρίου 2019 Tuesday ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 27520 29002 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 35
25 Δεκεμβρίου 2019 Wednesday ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ -ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 27520 22885 ΣΟΦΡΩΝΗ 11
26 Δεκεμβρίου 2019 Thursday ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 27520 28249 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4
27 Δεκεμβρίου 2019 Friday ΦΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 27520 22332 ΑΡΓΟΥΣ 22
28 Δεκεμβρίου 2019 Saturday ΚΑΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27520 29222 ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ 46
29 Δεκεμβρίου 2019 Sunday ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 27520 27160 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΙΚΟΝΙΟΥ
30 Δεκεμβρίου 2019 Monday ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2752027893 ΣΙΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
31 Δεκεμβρίου 2019 Tuesday ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27520 26646 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 59